Głównej zawartości

Komunikat alertu

image001 image003 image005

image007 image009 image011

image013 image015 image017

image019 image021

W dniu 09 lutego 2015 roku na drogowym przejściu granicznym w Połowcach odbyło się spotkanie informacyjne ze społecznością lokalną w związku z realizacją przez Wojewodę Podlaskiego projektu „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” (KIK/74) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie miało na celu podkreślenie roli Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy we wdrażaniu i realizacji projektu.

W spotkaniu udział wzięli między innymi przedstawiciele:

- administracji publicznej - Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Pani Ewa Stachowicz, Kierownik Oddziału ds. Inwestycji Wydziału Infrastruktury Pani Elżbieta Małyszko, Kierownik Obiektu Oddziału Obsługi Przejść Granicznych w Połowcach Pan Krzysztof Sawczuk oraz osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony beneficjenta,

- władz lokalnych - Wójt Gminy Czeremcha Pan Michał Wróblewski, Sekretarz Gminy Pani Elżbieta Popko,

- administracji celnej - Pan Jarosław Niegierewicz Naczelnik Oddziału Celnego w Połowcach,

- administracji granicznej - Pan Andrzej Konończuk Komendant Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, Pan Mirosław Smyk, Pani Ludmiła Żmieńko.

            Na spotkaniu przedstawiono ogóle informacje dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także Projektu KIK/74 „Wkład w poprawę przepustowości i kontroli drogowego przejścia granicznego w Połowcach” realizowanego w ramach SPPW. Poinformowano o wydłużonym okresie rzeczowej realizacji projektu, zamierzeniach inwestycyjnych w roku 2015, organizacji prac w okresie luty – październik 2015 roku.. Ponadto szczegółowo omówiono zadania do wykonania w celu zakończenia projektu w terminie.

            W trakcie spotkania zorganizowana została wizytacja drogowego przejścia granicznego, oprowadzając gości po obiektach wybudowanych w ramach projektu KIK/74  a także dystrybuowano materiały promocyjne.

image002

image004

image006

image008

image010

 

image017 image019 image021

image023 image025 image027

image029

IMG 2764 IMG 2769

IMG 2771 IMG 2777

IMG 2831 IMG 2833

 

Wizyta studyjna strony szwajcarskiej w dniu 15 kwietnia 2014 roku w ramach projektu KIK/74

image001 image003 image005

image007 image009 image011

image013  image015