Głównej zawartości

Komunikat alertu

W związku z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" na lata 2015 - 2020 w ramach RLKS serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się

22 lipca 2015 roku o godzinie 9:00

w sali konferencyjnej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce przy ul. 11 listopada 24

            Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele: organizacji pozarządowych, samorządów gmin i ich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, grupy nieformalne oraz mieszkańcy z obszaru działalności LGD.

            Spotkanie ma charakter informacyjno-diagnostyczny.

            Planowany przebieg:

  1. 9.00 - Powitanie. Informacje o stanie prac nad strategią.
  2. 9.15 - Prezentacja danych z raportu wypracowanego przez Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych wśród liderów oraz beneficjentów korzystających z pomocy i wsparcia LGD.
  3. 9.45 - Wnioski i prognozy wynikające z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dotyczące gmin wchodzących w skład LGD .
  4. 10.15 - Prezentacja zasobów instytucji i grup, ich aktywności społecznej – wspólna analiza możliwości realizacji projektów w przyszłym okresie finansowania (wykaz organizacji formalnych i nieformalnych działających na obszarze LGD Puszcza Białowieska).
  5. 10.30 - Przerwa kawowa.
  6. 10.45 - Dyskusja dotycząca prezentowanych informacji oraz celów i kierunków rozwoju LGD Puszcza Białowieska do 2020 roku. Wypracowanie wniosków.
  7. Ok. 11.45 - Zakończenie, podziękowanie, ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.