Głównej zawartości

Komunikat alertu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

            Planowany przebieg:

  1. 9.00 - Powitanie. Informacje o stanie prac nad strategią.
  2. 9.15 - Prezentacja danych z raportu wypracowanego przez Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych wśród liderów oraz beneficjentów korzystających z pomocy i wsparcia LGD.
  3. 9.45 - Wnioski i prognozy wynikające z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dotyczące gmin wchodzących w skład LGD .
  4. 10.15 - Prezentacja zasobów instytucji i grup, ich aktywności społecznej – wspólna analiza możliwości realizacji projektów w przyszłym okresie finansowania (wykaz organizacji formalnych i nieformalnych działających na obszarze LGD Puszcza Białowieska).
  5. 10.30 - Przerwa kawowa.
  6. 10.45 - Dyskusja dotycząca prezentowanych informacji oraz celów i kierunków rozwoju LGD Puszcza Białowieska do 2020 roku. Wypracowanie wniosków.
  7. Ok. 11.45 - Zakończenie, podziękowanie, ustalenie dalszego harmonogramu spotkań konsultacyjnych.