Głównej zawartości

Komunikat alertu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze" Numer ogłoszenia: 289198 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ,,Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na budowę Przedszkola w Czeremsze ul. Duboisa" . Numer ogłoszenia: 274578 - 2009;

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze. Numer ogłoszenia: 257424 - 2009;

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stawiszcze Gmina Czeremcha, Numer ogłoszenia: 187898-2009,