Głównej zawartości

Komunikat alertu

bussiness pointpb2019Projekt Business Point Fundusz Biebrzański realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

SZCZEGÓŁY NA http://sciencepoint.pl/category/aktualnosci-puszcza-bialowieska/#

Co oferuje projekt?

 • Etap I: Szkolenia
 • Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 22.000 zł
 • Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)

Obszar realizacji tożsamy z obszarem LGD Puszcza Białowieska tj. gminy:

 • Hajnówka
 • Białowieża
 • Narew
 • Narewka
 • Czyże
 • Czeremcha
 • Dubicze Cerkiewne
 • Bielsk Podlaski
 • Boćki
 • Orla
 • Kleszczele

Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud,  który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.

W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.

Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.

Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

kulinarne 2019

Zatrudnimy pracownika do obsługi stoiska podczas festiwalu w Czeremsze od 19 do 21 lipca. Praca przy wypakowaniu i spakowaniu towaru oraz obsługa klienta.

 Prosimy o kontakt telefoniczny: 503 527 137.

Firma Winiarscy