Przerwy w dostawach energii elektrycznej

przerwa 28 29.10