Rada Gminy Czeremcha, kadencja 2018-2023

 • WASILUK Mikołaj - Przewodniczący
 • SZYMANIUK Mariusz - Wiceprzewodniczący
 • CHROMIŃSKA Olesia
 • DANILUK Eugeniusz
 • DOCNIK Eugeniusz
 • JANCZUK Mikołaj
 • KERDELEWICZ Eugenia
 • LIPIŃSKI Janusz
 • MARTYNIUK Eugenia
 • PAGÓR Aleksander
 • SAMOSIUK Mikołaj
 • SZATYŁOWICZ Wiktor - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku
 • SZOPLIK Agata Ewa
 • SZYMAŃCZUK Mariola
 • ZAKRZEWSKA Teresa Regina
 • NICZYPORUK Anetta Justyna