Komisja Rozwoju i Budżetu Rady Gminy Czeremcha

 • SZATYŁOWICZ Wiktor – Przewodniczący Komisji,
 • SZYMAŃCZUK Mariola – Wiceprzewodniczący Komisji,
 • CHROMIŃSKA Olesia - Członek Komisji,
 • DANILUK Eugeniusz - Członek Komisji,
 • DOCNIK Eugeniusz - Członek Komisji,
 • JANCZUK Mikołaj - Członek Komisji,
 • KERDELEWICZ Eugenia - Członek Komisji,
 • LIPIŃSKI Janusz - Członek Komisji,
 • MARTYNIUK Eugenia - Członek Komisji
 • PAGÓR Aleksander - Członek Komisji
 • SAMOSIUK Mikołaj - Członek Komisji
 • SZOPLIK Agata Ewa - Członek Komisji
 • SZYMANIUK Mariusz - Członek Komisji
 • ZAKRZEWSKA Teresa Regina - Członek Komisji

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czeremcha

 • PAGÓR Aleksander - Przewodniczący Komisji,
 • CHROMIŃSKA Olesia - Członek Komisji,
 • DOCNIK Eugeniusz – Członek Komisji,
 • KERDELEWICZ Eugenia- Członek Komisji,
 • ZAKRZEWSKA Teresa Regina—Członek Komisji.

  

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Czeremcha

 • LIPIŃSKI Janiusz – Przewodniczacy Komisji,
 • DANILUK Eugeniusz – Członek Komisji,
 • SAMOSIUK Mikołaj - Członek Komisji,
 • SZOPLIK Agata Ewa-- Członek Komisji.