Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-240 Czeremcha

ul. Duboisa 14

www.gops.czeremcha.pl 

tel./fax. 085 685 01 29

gops@czeremcha.pl 

p.o. Kierownika -  Irena Paszkowska