ul. Szkolna 2 

17-240 Czeremcha

www.zspczeremcha.pl

tel. 856850014 - Sekretariat 
tel. 856850378 - Księgowość

zsp@czeremcha.pl 

Dyrektor - mgr Joanna Gnatowska