Informacja

W związku z zakończeniem  prowadzenia  działalności  gospodarczej  Gabinetu Lekarskiego  „Twój Lekarz” Walentyna Bierezowicz informuje się  pacjentów w/w  gabinetu , że jest możliwość  przepisania się  do  Lekarza Rodzinnego  w Gminnym Ośrodku  Zdrowia w Czeremsze  w celu objęcia opieką lekarską .

 Z uwagi na prowadzoną działalność  jeszcze  do 31 grudnia 2018r.   Lekarza Pediatry, objęcie opieką dzieci jest możliwe od stycznia 2019 roku .