Lista terenów inwestycyjnych Gminy Czeremcha:

1) Czeremcha-Wieś, działki nr 451/12 i nr 451/13
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=91

2) Czeremcha-Wieś, działka nr 759/7
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=90

3) Czeremcha, działka nr 1124
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=102

4) Stawiszcze, działka nr 2
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=101

5) Czeremcha, działki nr 1258 i nr 1259
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=89

6) Stawiszcze, działka nr 209/1
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=92

7) Połowce, działki nr 429 i nr 430
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=95