Program aktywizacji społeczno-zawodowej i zatrudnieniowej 25+ na obszarze działania LGD Puszcza Białowieska