Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością

W ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością, w ramach Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, dot. prowadzenia działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała. Szczegóły na https://www.gov.pl/web/zdrowie/tworzenie-grup-wsparcia-dla-osob-z-otyloscia