PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

czynny w godzinach: 8:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

adres: ul. Duboisa 12 – brama wjazdowa na plac od ul. Szkolnej

telefon kontaktowy: 85 685 04 00 wew. 0

 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE FRAKCJE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:

 • papier i tektura
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło (białe i kolorowe)
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • komunalne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (np. pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory (nie obejmuje akumulatorów z pojazdów mechanicznych)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, monitory, kalkulatory, telefony, zabawki z elektroniką, kable, wiertarki, piły elektryczne, kosiarki, płyty CD, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, wyroby tapicerskie)
 • zużyte opony samochodowe, rowerowe, motorowerowe, z wyłączeniem pochodzących z działalności rolniczej lub gospodarczej
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (np. drobny gruz)
 • odpady tekstyliów i odzieży