Przekazania sprzętu dla ZSP Czeremcha

W dniu 07.07.2020r. oficjalnie został przekazany Zespołowi Szkolno Przedszkolnemu w Czeremsze sprzęt komputerowy pozyskany w ramach zrealizowanego projektu grantowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” o numerze: POPC.03.01.00-00-0095/18. Gmina Czeremcha, numer umowy o powierzenie grantu: 5/095/2019.
Wartość zadania wynosi: 84000 zł. Projekt został zrealizowany bez wkładu finansowego Gminy Czeremcha

IMG 20200707 125912 IMG 20200707 125934 1 IMG 20200707 130418