Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Czeremcha

W miesiącu lipcu 2020r. w ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Czeremcha a Powiatem Hajnowskim wyremontowano poprzez wbudowanie w najbardziej uszkodzone nawierzchnie bitumiczne dróg powiatowych na terenie Gminy Czeremcha emulsji asfaltowej oraz kruszywa łamanego. W ramach zrealizowanego zadania wyremontowano odcinki o łącznej długości ok. 9300 mb. Nie jest to oczywiście koniec prac. Kolejne roboty będą prowadzone w ramach dalszych, wspólnie podejmowanych inicjatyw.

IMG 20200707 103520 IMG 20200707 105208 IMG 20200707 105251

IMG 20200707 105508 1 IMG 20200709 093527