Rozbudowa drogi powiatowej 1774B

W dniu 18.08.2020 r. rozpoczęły się prace dotyczące rozbudowy drogi powiatowej 1774B na odcinku: granica powiatu (Miedwieżyki)- droga krajowa Nr 66. Remont trasy o długości 1594 m obejmuje: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronnych poboczy z kruszywa, przebudowa istniejących zjazdów, odmulenie rowów, remont przepustów pod zjazdami oraz wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prace budowlane, które się właśnie rozpoczęły wyniosą ponad 813 tys. zł, z czego 50% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Czeremcha współfinansuje inwestycję w kwocie 300 tys. zł. Pozostałą część pokrywa Powiat Hajnowski.

DSC 0061  DSC 0063