Zbiornik filtracyjno–odparowujący

W miesiącu sierpniu 2020 roku zakończono prace związane z budową zbiornika filtracyjno – odparowującego na działce nr geod. 1138 z odprowadzeniem wód z istniejącej kratki ściekowej w ul. Bocznej na działce o nr 1134 położonej w obrębie Czeremchy. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego odbywającego się na ul. Fabrycznej oraz ul. Bocznej w Czeremsze. Poprzez realizację zadania rozwiązany został problem tworzących się na jezdni zastoisk wody opadowej. Wartość wykonanych robót wynosi: 30996,00 zł.

IMG 20200811 112238 IMG 20200811 112325 1 IMG 20200811 112339 1 IMG 20200811 112355 1