W niedalekiej odległości od linii granicy ustawiony jest znak „PAS DROGI GRANICZNEJ PRZEKRACZANIE ZABRONIONE”. Tablica wyznacza początek 15-metrowego pasa drogi granicznej, na którym obowiązuje zakaz przebywania na całym odcinku granicy państwowej ochranianym przez Placówkę SG ustanowiony przez Wojewodę Podlaskiego. 

image009

Ponadto w miejscach ogólnodostępnych ustawiono tablice informacyjne „GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE”. Zazwyczaj ustawione są w odległości kilkunastu metrów od linii granicznej. Tablica informuje o bliskiej odległości granicy państwowej.

image010 image011 image012