Na odcinkach, na których obowiązuje zakaz wejścia na pas drogi granicznej, w miejscach widocznych, w odległości 15 metrów od granicy państwowej ustawione są tablice informacyjne. Tablica wyznacza początek 15-metrowego pasa drogi granicznej, na którym obowiązuje zakaz przebywania ustanowiony przez Wojewodę Podlaskiego.

image009 image002 image015