Przekraczanie granicy państwowej dozwolone jest jedynie w wyznaczonych do tego miejscach, czyli w przejściach granicznych. W terytorialnym zasięgu Placówki SG w Czeremsze znajdują się dwa przejścia graniczne: Drogowe Przejście Graniczne Połowce-Pieszczatka oraz Kolejowe Przejście Graniczne Czeremcha-Wysokolitowsk (zawieszony ruch pociągów).