Przekroczenie granicy państwa w miejscach niedozwolonych (poza przejściem granicznym) jest naruszeniem prawa zagrożone sankcją kary grzywny - art. 49a. §1, §2 kodeksu wykroczeń – do 500 PLN.