Ustawowym zadaniem Straży Granicznej jest zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wiąże się to nie tylko z uprawnieniami do kontroli osób, które mogą legitymować na takich samych zasadach jak funkcjonariusze policji, ale również i pojazdów, których stan techniczny lub zachowanie się kierowcy budzą uzasadnione podejrzenie, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Funkcjonariusze straży granicznej mogą także sprawdzić stan zabezpieczenia przewożonych pojazdem substancji niebezpiecznych. W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusz straży granicznej może nawet odebrać kierowcy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny.

 

Funkcjonariusz SG podczas kontroli ruchu drogowego może sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Aktualny przebieg wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że podróżny popełnił czyn zabroniony prawem, funkcjonariusze straży granicznej mogą dokonać przeszukania osoby podejrzanej, przeszukania jego bagaży oraz pojazdu. Przeszukanie osoby powinno zostać dokonane, w miarę posiadanych możliwości personalnych, przez funkcjonariusza tej samej płci co przeszukiwana osoba.