Fotowoltaika na dachu budynku Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze

 Fotowoltaika na dachu budynku Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w CzeremszeParafia Prawosławna pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze zrealizowała przedsięwzięcie dotyczące montażu systemów instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze.

Wykonano instalacje fotowoltaiczną o mocy około 9,98 kWp, umieszczonej na dachu Cerkwii Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze.

Szacuje się, że inwestycja ta umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie 7,97 MWhe/rok, co pozwoli na uniknięcie emisji CO₂ na poziomie około 6,47 Mg/rok.

Przy wyznaczaniu rocznej oszczędności zużycia energii elektrycznej przyjęto, że 20 % energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni fotowoltaicznej (nadwyżka nad energię zapotrzebowaną) wysyłana jest do sieci elektroenergetycznej, po czym odbierana jest (gdy produkcja jest niewystarczająca na pokrycie potrzeb) ze współczynnikiem 0,8 (wynikającym z zapisów ustawy Prawo Energetyczne).

Celem projektu jest zwiększenie udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt pt. „Rozwój Parafii Prawosławnej pw. Matki Bożej Miłującej w Czeremsze dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne” został dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

logotypy uewp