Drukuj
Odsłony: 83

ZARZĄDZENIE NR 224/21 WÓJTA GMINY CZEREMCHA z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czeremcha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.