Drukuj
Odsłony: 294

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.4.2021.ES z dnia 2021-10-12 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – część I.