Drukuj
Odsłony: 50

Wyniki konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Czeremcha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022."