Drukuj
Odsłony: 128

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.4.2021.ES z dnia 2021-10-15 o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – I część.