OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.5.2021.ES z dnia 2021-11-17 w sprawie ustalenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – część II.