Drukuj
Odsłony: 64

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.5.2021.ES z dnia 2021-12-01 o otrzymanej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim znak LU.ZZŚ.2.4360.390.2021.PS z dnia 24.11.2021 r. ws. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Czeremcha w Gminie Czeremcha” – część II.