W dniu 1 grudnia 2021 roku na terenie Placówki SG w Czeremsze odbyła się akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna", której patronat objął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej JAKUBASZEK.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia, skojarzenie munduru opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej z gotowością oddania krwi dla ojczyzny, nawiązanie do tradycji wiernej służby Ojczyźnie historycznych formacji mundurowych II Rzeczypospolitej Polskiej, służba jako naturalny obowiązek funkcjonariusza państwowego a niesienie pomocy drugiemu, jako forma nowoczesnego patriotyzmu.

Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie mieszkańców pogranicza, którzy łącznie oddali 3600ml krwi oraz żołnierzy i funkcjonariusza PSP.

W akcji udział wzięło 26 osób, które łącznie oddały 11700ml krwi.

Serdecznie dziękujemy!!!

1 2 3 4