Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej

Odsłony: 382

 

stop_strefa.jpgform

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt na obszarze objętym zakazem.

Wniosek prosimy przesłać do Placówki SG w Czeremsze: