Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja działek 528 i 573 z przeznaczeniem na skwer ogólnodostępny zlokalizowany pomiędzy ulicami Szkolną a Duboisa w miejscowości Czeremcha” jest dofinansowane w 2021 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania/Poddziałania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Umowa Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0485/20-00).

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu centrum Czeremchy i utworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Czeremcha oraz całej gminy, poprzez: poprawę zagospodarowania przestrzeni, wzrost bezpieczeństwa przestrzeni publicznej i wzrost integracji społeczności lokalnej.

Całkowita wartość projektu: 694 768,78 zł.

Kwota dofinansowania: 589 703,46 zł.

skwer 

DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003

 DSC 0004 DSC 0005 DSC 0006 

DSC 0007 DSC 0008 DSC 0010