Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 03.02.2022 r.