Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym

Na podstawie umowy nr 632.18.13.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Czeremcha w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – posypywarki, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.

Kwota zakupu została opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego.

Gmina Czeremcha posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową środków finansowych otrzymanych na realizację ww. zadania.

Na stronie www.czeremcha.pl została upubliczniona informacja o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego.

Posypywarka 1 Posypywarka 2