Wyjazd Ukraińców do Finlandii

Szanowni Państwo,

na prośbę Związku Ukraińców Podlasia rozpowszechniamy poniższą informację.

University of Eastern Finland we współpracy ze Związkiem Ukraińców Podlasia organizuje wyjazd Ukraińców do Finlandii. Kolejna grupa 50 Ukraińców może wyjechać do Finlandii w niedzielę 13 marca.

W pierwszym tygodniu marca grupa z Finlandii dostarczyła do Białegostoku zebraną przez nich pomoc dla Ukraińców. Finowie mieli ze sobą kierowców, wolontariuszy, dwóch przedstawicieli prasy (czasopisma Karjalainen i Karjalan Heili) oraz tłumaczy z języka ukraińskiego i rosyjskiego. Wszyscy mówili po fińsku i angielsku. Wyjeżdżając z Białegostoku do Finlandii zabrali grupę uchodźców. Finowie we Wschodniej Finlandii zapewniają gotowe domy, hotele i ośrodki dla uchodźców. Oferują opiekę i pomoc w znalezieniu pracy.

Dokładne informacje – Maria Ryżyk, tel. (+48) 607 265 339

https://zup.org.pl/aktualnosci/university-of-eastern-finland-moze-zabrac-ukraincow-do-finlandii/

https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Ukrai%C5%84c%C3%B3w-Podlasia-%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-y%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F-583770561636115