Drukuj
Odsłony: 58

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2022.ES z dnia 2022-03-29 o otrzymaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim nr LU.ZZŚ.2.4360.79.2022.PS z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.