Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 07.04.2022 r.