Dlaczego warto tu zainwestować?

Przewagi inwestycyjne Gminy:

  • dostępność do drogi krajowej nr 66 o znaczeniu międzynarodowym,
  • położenie przygraniczne i lokalizacja międzynarodowego przejścia granicznego w Połowcach,
  • sieć światłowodowa zlokalizowana na terenie Gminy,
  • duży areał użytków zielonych,
  • niski koszt pracy przy relatywnie wysokiej wydajności,
  • zmodernizowany węzeł kolejowy PKP wraz z rampą przeładunkową zlokalizowane w Czeremsze.