Wsparcie dla inwestora

Na poziomie krajowym różne formy wsparcia dostępne są za pośrednictwem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH):

(https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji#)

            W ramach Polskiego Ładu uruchomiono Pakiet dla biznesu, obejmujący ulgi na innowacje, na rozwój firmy, dla inwestora, repatriacja kapitału:

(https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/)

            Instytucje regionalne zajmujące się wsparciem dla przedsiębiorców:

  1. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. https://www.ssse.com.pl/
  2. Białostocki Park Naukowo - Technologiczny https://bpnt.bialystok.pl/PL
  3. Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej https://inkubatorpb.pl/
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego https://www.wrotapodlasia.pl/
  5. Regionalny Program Województwa Podlaskiego https://rpo.wrotapodlasia.pl/
  6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich https://prow.wrotapodlasia.pl/
  7. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa https://www.kowr.gov.pl/

       Wsparcie Punktu Obsługi Inwestora Gminy Czeremcha obejmuje:

1) Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej Gminy Czeremcha, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej

2) Nadzór nad aktualizacją danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu/stronie internetowej Gminy Czeremcha oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.

3) Nadzór nad aktualizacja danych dotyczących ofert lokalizacyjnych JST w generatorze ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

4) Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Punktu Obsługi Inwestorów pod kątem zgodności z Programem rozwoju lokalnego Gminy Czeremcha, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

5) Organizacja działań promujących ofertę inwestycyjną

6) Udzielenie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Gminę Czeremcha oferty

7) Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Gminy Czeremcha i współdziałanie z innymi podmiotami w tym

8) Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.

9) Opieka proinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Gminy Czeremcha.

10) Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsłudze inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności Biurem Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, PAIH i innymi partnerami