Remont drogi powiatowej nr 1779B na odcinku od drogi krajowej nr 66 do przejazdu kolejowego w Czeremsze

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu odcinka drogi powiatowej nr 1779B od drogi krajowej nr 66 do przejazdu kolejowego w Czeremsze.
W ramach tego zadania zostaną wykonane:

  • remont istniejącej nawierzchni jezdni,
  • remont chodników oraz ciągu pieszo – rowerowego,
  • wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego.

            Całkowita wartość zadania przekracza 1,9 mln zł. Na ten cel Powiat Hajnowski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 978 363,52 zł oraz przeznaczył środki własne w wysokości 250 000,00 zł. W budżecie gminy Czeremcha na rok 2022 ujęta została kwota 700 000,00 zł na współfinansowanie kosztów remontu tej drogi na ww. odcinku.

            Obecnie trwa remont chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz remont istniejącej nawierzchni jezdni o zmiennej szerokości metodą nakładki asfaltowej o grubości 4 cm. Jednocześnie będą prowadzone prace polegające na ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czeremcha. W związku z tym remont nawierzchni jezdni będzie podzielony na etapy. Pierwszy etap prowadzić będzie do ul. Ogrodowej, drugi etap od ul. Ogrodowej do przejazdu kolejowego zostanie wykonany po zakończeniu prac ziemnych związanych  z rozbudową systemu sieci kanalizacji.

 

DSC 0029 DSC 0030 DSC 0033

DSC 0034 DSC 0039 DSC 0045

DSC 0052