Informacja - konto bankowe

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że od 1 września 2022 r. został otworzony nowy rachunek wyodrębnionych wpływów do obsługi środków stanowiących dochody jednostki budżetowej Urząd Gminy Czeremcha

PKO BP S.A. Nr 67 1020 1332 0000 1802 1376 6292

w szczególności do:

 • podatki pobierane przez inkasentów
 • opłata skarbowa
 • opłata targowa
 • czynsze mieszkaniowe
 • czynsze za lokale użytkowe
 • wywóz nieczystości płynnych
 • sprzedaż mienia
 • czynsze dzierżawne
 • umieszczanie urządzeń w pasie drogowym
 • zajęcia pasa drogowego
 • opłaty od środków transportowych
 • użytkowanie wieczyste