Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Zadanie zostało zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego.

W ramach projektu zakupiono:

  • myjkę wysokociśnieniową STIHL z dyszą piany – 1 szt.
  • lancę natryskową – 1 szt.
  • dyszę rotacyjną – 1 szt.
  • obrotową szczotkę myjącą – 1 szt.

Całość zakupu przekazano na potrzeby operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze-Wsi.

Całkowity koszt zadania: 5 182,00 zł.

Opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego: 5 000,00 zł

 

logo finan ospczw

 

zd1 zdj2 tab inf ospczw2022