Przebudowa stacji uzdatniania wody

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”. Zadanie zrealizowane w 2022 r. przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Podlaskiego.

Tab zubr w podl Czer