Zwalczanie negatywnych skutków kryzysu

Gmina Czeremcha otrzymała od Województwa Podlaskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Czeremcha w wysokości 62 000,00 zł, zgodnie z umową nr DIT-I.8031.31.2022 z dnia 10.06.2022 r.

zwa neg cze