Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha

PL 18 11 2021

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa następujących dróg: dwa odcinki ul. Długiej, ul. Łąkowa, ul. Nowa, ul. Przydworcowa, ul. Wiejska i ul. Wiśniowa.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 9 667 800,00 zł brutto. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 8 005 000,00 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 23.05.2024 r.

 

 umowa 1  umowa 2  umowa 3  drogi