Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze. Szczegóły w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 1

Termin składania ofert, o którym mowa w pkt 3 załącznika do w/w zarządzenia o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze upływa dnia 13 czerwca 2011r. /poniedziałek/ o godz. 15.30. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.