Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czeremcha

  

 20231012124156 001  
W dniu 11 października 2023 roku Wójt Gminy Jerzy Wasiluk odebrał symboliczny czek na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czeremcha” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja ósma. Kwota dofinansowania wynosi 6 000 000,00 zł.

W ramach inwestycji planowane są do przebudowy z nawierzchni gruntowo-żwirowej na bitumiczną następujące drogi gminne: ul. Boczna, ul. Ogrodowa, odc. Czeremcha-Wieś – Kuzawa oraz planowany jest zakup sprzętu do utrzymania dróg.