Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa

20231012124124 001

W dniu 11 października 2023 roku Wójt Gminy Jerzy Wasiluk odebrał symboliczny czek na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa” ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja ósma. Kwota dofinansowania wynosi 5 510 000,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont/przebudowa dróg gminnych: Zubacze – Bobrówka, Stawiszcze – Połowce, Czeremcha-Wieś –  Dasze, ul. 1-go Maja, ul. Duboisa, ul. Szkolna, odc. drogi w Berezyszczach, odcinek ul. Wiśniowej, odcinek ul. Długiej, w miejscowości Opaka-Duża.

 centrum niebi  berezyszcze66  czeremcha wies66 opakad 
 stawiszcze 66 zubacze berezyszcze gr