Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czeremcha

Zadanie polegające na doposażeniu jednostki OSP w Czeremsze zostało zrealizowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie SA mające na celu ratowanie życia ludzkiego na podstawie umowy prewencyjnej Nr 5174/2023/PZUZ/22/Szczecin.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

  1. zestaw medyczny PSP R1 – szt. 1;
  2. pilarka spalinowa – szt. 1;
  3. motopompa szlamowa wraz z osprzętem – szt. 1;
  4. zestaw narzędzi MAKITA 18V – standard – szt. 1;
  5. pachołki drogowe składane – szt. 6;
  6. tarcza podświetlana lizak (czerwony/zielony) – szt. 2;
  7. bosak podręczny – szt. 1;
  8. przedłużacz bębnowy 50m. 4 gniazda, 3G2,5 – szt. 1
  9. topór strażacki ciężki – szt. 1

Całkowity koszt zadania: 25 000,00 zł.

Opłacono z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA: 25 000,00 zł.

Dziękujemy na wsparcie prewencyjne.

 

 

 zdj1 2 image001